top of page

Glas werken

Isolerend glas.

Enkelvoudig glas op zich isoleert slecht. Om een betere thermische isolatie te bereiken wordt het glas samengesteld tot isolatieglas, al dan niet aangevuld met een warmte reflecterende coating.
Wordt de spouw met een beter isolerend gas gevuld, spreekt men van HR glas: Hoog-Rendement glas.
Heeft de spouw een breedte van 14 mm, dan wordt dit HR++ glas genoemd.

 

Isolatieglas kan men samenstellen met diverse andere producten.
Enkele voorbeelden:

 • isolatieglas met zonwerend glas

 • isolatieglas met gelaagd veiligheidsglas

 • isolatieglas met brandwerendglas

 • isolatieglas met figuurglas

 • isolatieglas met kruisroeden tussen de spouw

 • isolatieglas met screens / lamellen tussen de spouw

Isolerend glas
GS Rijen Maatwerk in glas en schilderswerken

Zonwerend glas.

Bij het gebruik van grote hoeveelheden glas in gevels van kantoor- en/of woongebouwen, speelt klimaatbeheersing van de achterliggende ruimtes een belangrijke rol. Regulatie van intredende zonnewarmte/-energie en het op die manier voorkomen van een overmatige opwarming van het interne milieu, is mogelijk door het toepassen van een zonwerende beglazing

 

Algemeen kan gesteld worden dat glas zonwerend kan worden gemaakt door één van de glasvlakken aan de spouwzijde te voorzien van een coating van edelmetaal. Deze coating zorgt voor een blokkade van warme infrarood stralen zonder direct de lichttransmissie te verminderen. Tegenwoordig zijn hoogwaardige zonwerende beglazingen verkrijgbaar die naast neutraal gekleurde soorten, ook kunnen bestaan uit diverse kleuren.

 

Door nieuwe technologieën kunnen coatings worden aangebracht die allen onderling verschillen in:

 • Warmte reflectie

 • Lichtdoorlaatbaarheid

 • Lichtreflectie (spiegeling)

 • Zontransmissie

Zonwerende beglazing biedt een aantal voordelen:

 • klimaatbeheersing makkelijker reguleerbaar

 • daling energie kosten als gevolg van:

  • minder koeling van de leefruimte noodzakelijk gedurende de zomerperiode

  • besparing op stookkosten in de winterperiode

 • grote variëteit aan kleuren en reflectie mogelijk, waardoor een oneindig groot pallet aan architectonische en esthetische mogelijkheden ontstaat

Zonwerend glas
GS Rijen Maatwerk in glas en schilderswerken

Geluidswerend glas.

In onze drukke wereld wordt geluidscomfort en rust steeds belangrijker. Omdat het meestal heel moeilijk is om geluid bij de bron aan te pakken, is het zaak je er zo goed mogelijk tegen te beschermen. GSRijen.nl kan veel verschillende soorten geluidswerend glas leveren waarmee lawaai buiten gehouden wordt, zonder de natuurlijke lichtinval te beperken.

Er zijn veel verschillende oplossingen om geluid te weren. Dikker glas, een samenstelling van glasbladen met ongelijke dikte, een grotere spouwbreedte én het gebruik van gelaagd glas met speciale akoestische folies. Deze folies zorgen ervoor dat de twee glasbladen van de gelaagde ruit onderling minder trillingen aan elkaar doorgeven.

Bij geluidswerend glas is het belangrijk te weten wat de te verwachten geluidswaarden binnen of buiten zijn om vervolgens de mate van gewenste geluidsreductie vast te stellen. Tevens wordt vastgesteld welk glas er in zit. Aan de hand daarvan kan bepaald worden welk type glas er gewenst is. Op die manier kan GSRijen.nl een gedegen advies geven en worden bij de eindgebruiker teleurstellingen achteraf uitgesloten.

 

Veiligheidsglas.

Thermisch behandeld veiligheidsglas

Om de veiligheidsaspecten van glas (zowel floatglas, figuurglas of gecoat glas) aanzienlijk te verbeteren ondergaat dit standaard glas een thermische behandeling. Ten gevolge van een thermische behandeling wordt het glas sterker, maar niet harder, zoals sommige benamingen wel doen vermoeden.

Ook glas dat wordt gebruikt bij isolerende beglazing of gelaagd veiligheidsglas kan thermisch worden behandeld. Het veredelingsproces van standaard glas resulteert, afhankelijk van het procedé, in twee thermische glasvarianten:

 • Thermisch voorgespannen glas

 • Thermisch versterkt glas

Dit zijn de officiële benamingen voor versterkte glassoorten. In de praktijk worden ze evenwel vaak ook anders genoemd:

 • Thermisch voorgespannen glas kennen we ook als “gehard glas”, “voorgespannen glas” en “full tempered”.

 • Thermisch versterkt glas kennen we ook als “half gehard glas”, “half voorgespannen glas”.

 

Specifieke kenmerken thermisch voorgespannen of gehard glas

 • De stootbelasting is 4 tot 5 keer groter dan van standaard (float)glas.

 • De buigsterkte is 4 tot 5 keer groter dan van standaard (float)glas.

 • Temperatuurschokken (temperatuurverschillen binnen één ruit) tot ruim 200ºC kunnen worden opgevangen. Bij standaard (float)glas zijn slechts temperatuurverschillen tot ca. 30ºC haalbaar.

 • Thermisch voorgespannen of gehard glas breekt in kleine, niet-snijdende glaskorrels. Dit reduceert het risico voor persoonlijk letsel bij breuk aanzienlijk. Mede hierdoor heeft gehard glas het predicaat veiligheidsglas, dat voldoet aan NEN 3569.

 

Thermisch voorgespannen of gehard glas wordt onder meer toegepast voor isolerende beglazing, gelaagd veiligheidsglas, deuren, beglazing voor gevels, entrees, puien, roltrappen, liftschachten, badkamer-elementen en als glas voor meubeltoepassingen.

Specifieke kenmerken thermisch versterkt of half gehard glas

 • De stootbelasting is 2 tot 3 keer groter dan van standaard (float)glas.

 • De buigsterkte is 2 tot 3 keer groter dan van standaard (float)glas.

 • Temperatuurschokken (temperatuurverschillen binnen één ruit) tot ca. 100ºC kunnen worden opgevangen. Bij standaard (float)glas zijn slechts temperatuurverschillen tot ca. 30ºC haalbaar.

 • Thermisch versterkt glas kent eenzelfde breukpatroon als standaard (float)glas. Omdat dit glas dus wel het risico van verwondingen met zich meebrengt, behoort thermisch versterkt glas niet tot de veiligheidsglassoorten.

 • Thermisch versterkt glas heeft een betere optische kwaliteit dan thermisch voorgespannen of gehard glas door vermindering van de optische vertekeningen die inherent zijn aan de temperaturen en duur van het hardingsproces.

 • Een ander voordeel t.o.v. thermisch voorgespannen glas kan zijn dat bij breuk niet de gehele ruit wegvalt, maar (grote) fragmenten, net als bij standaard (float)glas, op hun plaats blijven.

 • Bij thermisch versterkt glas is geen Heat Soak Test noodzakelijk, welke uitgevoerd wordt om het risico van spontane breuk door nikkelsulfide-insluitingen te verkleinen.

 

Thermisch versterkt glas wordt met name toegepast om breuk ten gevolge van grote temperatuurverschillen in het glaselement te voorkomen, bijvoorbeeld als gevolg van slagschaduwen. Toepassingsgebieden zijn o.a. gevelbeglazing, zowel in doorzicht als bij borstwering.

Veiligheidsglas kan gecombineerd worden met tal van andere toepassingen gericht op de verbetering van het leef comfort, zoals de zelfreinigende werking, een betere thermische isolatie, bescherming van goederen, akoestische isolatie en decoratie.

Brandwerend glas

Brand kan op een onverwacht moment ontstaan en dan is het prettig te weten dat er door het nemen van veiligheidsmaatregelen tijdig een heenkomen kan worden gezocht.

Brandwerend glas plaatsen, is een van de maatregelen die u op het gebied van brandveiligheid kunt nemen. Bij standaard glas zal brand direct grote gevolgen hebben, want het glas zal namelijk snel breken. Het kan in voorkomende situaties dan ook verstandig zijn om de keuze te maken voor veiligheidsglas dat een goede weerstand biedt tegen brand.

Bij GSRijen.nl wordt de keuze uit verschillende opties geboden voor het bestellen van brandwerend glas. Dat kan namelijk zowel in de vorm van enkel als van dubbel glas, waarbij er ook weer meerdere opties beschikbaar zijn om een keuze te maken. Eenzijdig, tweezijdig, doorval veilig en niet doorval veilig zijn bijvoorbeeld de opties om uit te kiezen bij de enkelvoudige variant. Bij dubbelzijdige beglazing wordt onder meer de keuze geboden uit isolatieglas dat doorval veilig is of niet.

Enkel en Figuur glas

Glas is niet alleen functioneel, maar kan op diverse manieren ook decoratief toegepast worden. Een voorbeeld daarvan is figuurglas.

Figuurglas is een transparante, decoratieve beglazing, waarin - tijdens de productie in het nog warme glas - een decoratief motief wordt gewalst.

 

Enkel glas wordt geproduceerd door het glas te verhitten en het gesmolten glas wordt vervolgens over een bad van tin gegoten. Het glas wordt langzaam afgekoeld, zodat er een vlakke glasplaat ontstaat. Enkel glas heeft vaak een wat groene uitstraling door het loodgehalte in het glas. Bij extra helder glas wordt het lood uit het glas weggelaten en verdwijnt de groenige kleur. Enkel glas is te verkrijgen in de blanke variant of in een gekleurde variant.

Blank Float glas wordt standaard onafgewerk geleverd, Indien gewenst kunnen wij het glas voor u laten bewerken.

Geluidswerend glas
Veiligsheids glas
GS Rijen Maatwerk in glas en schilderswerken
GS Rijen Maatwerk in glas en schilderswerken
GS Rijen Maatwerk in glas en schilderswerken
enkel en figuurglas
brandwerend glas
GS Rijen Maatwerk in glas en schilderswerken
GS Rijen Maatwerk in glas en schilderswerken
bottom of page